TMA

TMA Finland ry. on taloudellisissa murrosvaiheissa olevien yritysten liiketoiminnan kehittämiseen ja muutoksenhallintaan erikoistuneiden ammattilaisten yhteenliittymä. Yhdistyksen tarkoituksena on toimia jäsenten yhdyssiteenä ja luoda jäsenille edellytyksiä oman ammattitaitonsa kehittämiseksi.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys harjoittaa tutkimus- ja kehitystoimintaa, järjestää jäsenilleen koulutustilaisuuksia, tekee esityksiä ja aloitteita, pitää yhteyttä koti- ja ulkomaisiin alan ammattilaisiin sekä järjestää seminaareja ja muita tilaisuuksia.

Yhdistys ei pyri taloudellisen voittoon eikä sen tarkoituksena ole myöskään toimia jäsentensä etuja ajavana työmarkkinajärjestönä. Yhdistys on siten yleishyödyllinen.

Yhdistyksessä on 132 jäsentä ja yksi yhteisöjäsen (27.10.2013). Heistä sertifioituja TMC-konsultteja on 82.

Esimerkkejä toiminnasta

TMA Finland ry. on:
  • kouluttanut lähes 200 konsulttia, juristia, tilintarkastajaa ja rahoittajaa
  • sertifioinut yli 80 terveyttämiskonsulttia (TMC). Löydät heidät Asiantuntijahausta
  • kehittänyt sidoskumppanien kanssa Talousapu-neuvontapalvelun, puh. 029 007 4990, talousapu.fi
  • kehittänyt TalousapuPLUS palvelua, joka on työ– ja elinkeinoministeriön rahoittama maksuton terveyttämispalvelu 
  • järjestänyt useita kotimaisia seminaareja ja Euroopan TMA konferenssin vuonna 2011


Ajankohtaista

Tapahtumat

TMA Europe 2019 Annual Conference Wienissä, 16.-17.5.2019